Skoindustrins framväxt

Framväxten av maskiner som kunde ta över stora delar av skomakarens arbete förändrade snabbt hur skor tillverkades. Samtidigt kunde skor produceras betydligt billigare och industriellt tillverkade skor nådde snabbt en stor marknad. Samtidigt ersattes naturmaterial allteftersom med syntetiska varianter.

I mitten av 90-talet hade stora delar av skoproduktionen industrialiserats. Under en period fanns det över 250 olika fabriker som tillverkade skor i Sverige. Under 1960-talet genomgick både textil och skoindustrin i Sverige ett stålbad där stora delar av produktionen flyttade utomlands. Skorna från industrierna i andra länder var överlägsna både kostnadsmässigt och i kvalitet. Idag är bara 5 % av skorna som säljs i Sverige tillverkade i landet. Majoriteten av skorna på marknaden tillverkas idag istället i samma länder som majoriteten av alla kläder. Kritik har riktats mot dessa företag för att de betalar alldeles för låga löner till de som arbetar med tillverkningen samtidigt som arbetsmiljön är undermålig.

Efterfrågan på etiskt tillverkade, miljövänliga och hållbara skor växer och skoindustrin påverkas av marknaden. Precis som skoindustrin i Sverige förändrades när efterfrågan på billiga och moderiktiga skor blev för stor så påverkas nu samma industri av efterfrågan på kvalitetsprodukter.