Arbetsskor – ett måste för många yrkesroller

Vad man har på fötterna spelar stor roll i allmänhet, men extra viktigt är det inom vissa yrkesgrupper. Som exempelvis snickare eller undersköterska, är det väldigt viktigt att ha bra skor, men av lite olika anledningar.

Rätt arbetsskor är A och O

Behovet av arbetsskor är stort och inom vissa yrken är dem ett måste för att kunna sköta jobbet på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra arbetsskor är utformade för en viss typ av aktivitet. Ett typiskt exempel på det är inom hantverksyrken. Exempelvis måste snickare Stockholm, och övriga delar av landet, ha passande skor för yrket.
Bra skor ingår i skyddsutrustningen när de arbetar så att de inte riskerar att få spikar i fötterna eller råkar ut för andra skador på jobbet. Ett annat exempel är inom vården där sjuksköterskor, undersköterskor och läkare går och står väldigt mycket hela dagarna. Då måste skorna vara ergonomiska och stödja fötter och rygg för att minska risken för arbetsskador.